Οι βάσεις της συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τους Κοινωνικούς εταίρους για την εξειδίκευση των επ��χειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ετέθησαν κατά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο αρμόδιος υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης με τους εκπροσώπους των ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ.

Συμφωνήθηκε οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, με αντικείμενο τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, να καταρτισθούν από τους εμπειρογνώμονες του υπουργείου και των Κοινωνικών Εταίρων οι οποίοι θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πρόταση των εμπειρογνωμόνων θα καταρτισθεί εντός εικοσαημέρου ώστε έως το τέλος Μαρτίου να έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στόχος είναι το πρώτο εξάμηνο να υπάρξει οριστική έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, εξωστρέφεια και καινοτομία θα κατευθυνθούν 3,8 δισ. ευρώ, δηλαδή θα απορροφήσει το 25% του νέου ΕΣΠΑ. Κονδύλια τα οποία θα διοχετευθούν για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της έρευνας, του τουρισμού, των logistics, τις υπηρεσίες υγείας, την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, κ.α. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την καινοτομία διπλασιάζονται στο νέο ΕΣΠΑ και φτάνουν από 4% στο 8%.

Το νέο ΕΣΠΑ αποτελείται από τέσσερα Εθνικά Προγράμματα:

-Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα,

-Μεταρρύθμιση του Δημοσίου,

-Περιβάλλον - Μεταφορές,

-Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Απασχόληση.

Επίσης προβλέπει ειδικά προγράμματα για τις 13 Περιφέρειες στα οποία θα κατευθυνθούν κονδύλια ύψους 5,4 δισ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ είναι 15,4 δισ. ευρώ.