Στοιχεία από α��οζημιώσεις που έχουν καταβάλει οι ασφαλιστικές εταιρείες, λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και από δαπάνες για νοσηλεία ή σχολικά δίδακτρα, θα πρέπει να αποστείλουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε ηλεκτρονική μορφή οι επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων!

Αυτό προβλέπει απόφαση του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που υπεγράφη πρόσφατα και στοχεύει στο να συγκεντρωθούν στοιχεία για την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στη «φαρέτρα» του ΥΠΟΙΚ θα υπάρχουν επίσης οι αναλυτικές πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών για χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν: Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Υποχρεούνται επίσης να διαβιβάζουν στοιχεία για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ.

Πρόκειται πάντως για στοιχεία που υποβάλλονται κάθε χρόνο αλλά τα οποία πλέον αξιοποιούνται στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων.