Σε «Caa3» από «C», με σταθερές προοπτικές (outlook), αναβάθμισε την πόλη της Αθήνας η Moody's Investors Service.

Όπως τονίζει ο οίκος αξιολόγησης η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι ο δήμος Αθηναίων έχει θεραπεύσει τους λόγους που θα την οδηγούσαν σε ενδεχόμενη πτώχευση.

Όπως αναφέρει, το απόθεμα του χρέους της Αθήνας ανήλθε σε 167 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013.