Στα «χαρτιά» παραμένουν έσοδα ύψους 17,6 δισ. ευρώ από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα τα οποία, αν και βεβαιώθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από τα δικαστήρια, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να τα οδηγήσει στα δημόσια ταμεία.

Την ίδια ώρα στα δικαστήρια «λιμνάζουν» 109.418 φορολογικές υποθέσεις, ενώ εκκρεμούν ακόμη 16.316 τελωνειακές υποθέσεις.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι αποκαλυπτικά: Τα δικαστήρια έχουν επιδικάσει προς είσπραξη πρόστιμα ύψους 17,6 δισ. ευρώ και από αυτά, στα ταμεία του Δημοσίου έχουν εισρεύσει μόλις 913,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,2% του συνόλου.

Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, για τις οποίες ασκήθηκε προσφυγή και επιδικάστηκαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013.

Η χαμηλή εισπραξιμότητα δείχνει ότι επιβάλλονται πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξοντωτικά και όχι μόνο δεν εισπράττονται από το Δημόσιο, αλλά καταλήγουν στην τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία αγγίζουν ήδη τα 64 δισ. ευρώ.