Την μελέτη ανάπτυξης του έργου έξυπνων μετρητών Χαμηλής Τάσης στην Ελλάδα παρέλαβε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, μετά από συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), Γ.Κόλλια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης με τα αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης, με πρώτο ορόσημο την προκήρυξη από τον ΔΕΔΔΗΕ διαγωνισμού για το «Πιλοτικό Σύστημα Έξυπνης Μέτρησης». Πιο συγεκριμένα, τους επόμενους μήνες θα εγκατασταθούν οι πρώτοι 160.000 «έξυπνοι μετρητές» σε καταναλωτές των Περιφερειών Ξάνθης, Λέσβου (Λέσβος, Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος) και Λευκάδας, καθώς και σε αστικό δείγμα των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με προθεσμία ολοκλήρωσης του πιλοτικού έργου εντός του 2015.

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι να αξιολογηθούν οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι και να αναπτυχθεί το ενδεδειγμένο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο εφαρμογής του πλήρους προγράμματος, ύψους 900 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την πανελλαδική εγκατάσταση υποδομών έξυ��νων μετρητών για το 80% των καταναλωτών με χρονικό ορίζοντα το 2020, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 72/2009.

Η ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών εκτιμάται πως θα βελτιώσει την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, διανοίγοντας προοπτικές για τη βελτίωση της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών εντός της Ε.Ε.

Μέτρηση και διαχείριση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο

Ένας έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μια ασύρματη φορητή συσκευή νέας τεχνολογίας, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε και υπολογίζει το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών που έχουμε στο σπίτι ή στην επ��χείρηση σε πραγματικό χρόνο. Όπως γράφε το energylab, βοηθάει ουσιαστικά στην άμεση ενημέρωση μας, κάνοντας ορθότερη χρήση και διαχείριση των συσκευών μας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλει άμεσα στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και οικονομία στον λογαριασμό μας έως και 20%.