Μπορεί τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και τα «χαράτσια» να αποδείχθηκαν «σανίδα» σωτηρίας για τα έσοδα του 2013, ωστόσο το νόμισμα έχει διπλή όψη, η οποία αντικατοπτρίζεται πλήρως από το γεγονός ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη αγγίζουν πλέον τα 64 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό της «ασφυξίας» της αγοράς αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθμός των νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκε κατά 202%!

Ειδικότερα, από 148.658 επιχειρήσεις που είχαν ληξιπρόθεσμα ύψους 35,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 με χρέη 40,4 δισ. ευρώ βρίσκονταν 448.563 επιχειρήσεις!

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των φυσικών προσώπων εμφανίζεται μειωμένος, από το Δεκέμβριο του 2012 στο Δεκέμβριο του 2013, κατά 191.000 άτομα και με ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,347 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,548 δισεκατομμύρια ευρώ.