​Υπέρβαση κατά 1,75% ή κατά 652,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τους στόχους του προϋπολογισμού κατέγραψαν τα συνολικά έσοδα των ΔΟΥ το 2013 ανερχόμενα σε 38,14 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Αύξηση σημειώθηκε ωστόσο και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (63,7 δισ. ευρώ), αν και με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με το 2012. Επιπλέον , σημειώθηκε μεγάλη μείωση στον αριθμό των φυσικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο κατά 191.000.

Αντίθετα, σημαντική αύξηση 202% εμφάνισε ο αριθμός των νομικών προσώπων που χρωστούν στο Δημόσιο, κυρίως λόγω των συνθηκών στην αγορά (περιορισμένη ζήτηση, πτώση τιμών κλπ), αλλά και του φαινομένου της πιστωτικής ασφυξίας.

Από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, που αυξήθηκαν κατά 40,4%, εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία 687 εκατ. ευρώ.