​​Στις 14 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ οτι θα δημοσιοποιήσει το δείκτη τιμών καταναλωτή, αντί της 10ης Φεβρουαρίου όπως ήταν αρχικώς προγραμματισμένο.

Αναλυτικά η ΕΛΣΤΑΤ αιτιολόγησε την απόφασή της ως εξής:

Η αλλαγή της ημερομηνίας του δελτίου τύπου γίνεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ολοκλήρωση των εργασιών για:

i) την ενημέρωση των σταθμίσεων του ΔΤΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πλέον πρόσφατης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2012 που έγιναν πρόσφατα διαθέσιμα, και

ii) την εφαρμογή της μεθόδου «αλυσωτής σύνδεσης» στον Εθνικό ΔΤΚ. Η αναθεώρηση του Εθνικού ΔΤΚ προβλέπεται στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014.