Σύνταξη στα 58 ή στα 59 μπορούν να κατοχυρώσουν και το 2014, χιλιάδες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, αξιοποιώντας τον χρόνο ασφάλισης που είχαν μέχρι το 2012 και αποφεύγοντας τις παγίδες που μπορεί να τους πάνε στα 67.

Συνοπτικά ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Για τους δημοσίους υπαλλήλους η σύνταξη στα 58 κλειδώνει εφόσον είχαν 25 έτη υπηρεσίας ως το 2010.

2. Η ημερομηνία πρόσληψης τους είναι το κίνητρο για να βγουν στη σύνταξη με 35 ή με 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.

3. Για υπαλλήλους ΔΕΚΟ και τραπεζών, καθώς και άλλων ειδικών Ταμείων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) χρειάζονται 35 έτη υπηρεσίας συνολικά ως το 2010 για σύνταξη στα 58 ή στα 59.

4. Όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983 είτε απευθείας σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών είτε σε οποιονδήποτε φορέα και στη συνέχεια σε ένα από τα ειδικά ταμεία συνταξιοδοτούνται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.

5. Στο ΙΚΑ η σύνταξη στα 58 ή στα 59 προϋποθέτει τη συμπλήρωση της 35ετίας (σ.σ: 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012).

Στο ερώτημα τι γίνεται με όσους έχουν προσληφθεί σε ηλικίες άνω των 25 ετών είτε στο Δημόσιο είτε σε ΔΕΚΟ και τράπεζες και όταν θα συμπληρώσουν την 35ετία θα έχουν υπερβεί κατά πολύ τα 58, σε αυτές τις περιπτώσ��ις ο πιο κοντινός σταθμός για σύνταξη είναι με 25ετία αλλά με διαφορετικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με ειδικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

Δείτε περισσότερα στους πίνακες του "Ελεύθερου Τύπου":

pinakes-eleftherosTipos.jpg