Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα κινείται τον Ιανουάριο σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Δεκεμβρίου και διαμορφώνεται στις 92,6 (από 91,4) μονάδες.

Από τους επιμέρους τομείς, σημειώνεται βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες ιδιαίτερα σε Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και Κατασκευές, όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη διορθώνει την άνοδο της εορταστικής περιόδου.

Αν και ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι τους μήνες πριν από εκλογικές διαδικασίες το οικονομικό κλίμα τείνει να βελτιώνεται, καθώς δημιουργούνται προσδοκίες οικονομικής ανάκαμψης, ο χαρακτήρας των προγραμματισμένων για τον Μάιο εκλογών ενδεχομένως να μην επιτρέψει ισχυροποίηση των προσδοκιών. Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής κερδίζουν ελαφρά έδαφος, με τους δείκτες στα εκτιμημένα αποθέματα και τις εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να παραμένουν αμετάβλητοι.

- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αποδυναμώνονται, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση των πωλήσεων και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους κερδίζουν έδαφος.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι δυσμενείς εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσ��ις περιορίζονται, αν και οι αρνητικές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τους εντείνονται ήπια, με τον αρνητικό δείκτη των εκτιμημένων αποθεμάτων να διευρύνεται ελαφρά.

- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίζονται, ενώ και ο δείκτης για την προβλεπόμενη απασχόληση κερδίζει αισθητά έδαφος.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, τόσο οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, όσο και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται, ενώ και στις προθέσεις για αποταμίευση καταγράφεται περαιτέρω κάμψη. Τέλος, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας το επόμενο 12μηνο βαίνουν λιγότερο δυσμενείς.