Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο υποχώρησε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, εξέλιξη που αναμένεται να περιπλέξει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη της οικονομίας της περιοχής.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη μειώθηκαν απότομα τον Ιανουάριο στο 0,7% (κάτω από το 0,8% που σημείωσαν το Δεκέμβριο) παρά τις προσδοκίες της αγοράς για άνοδο, κυρίως λόγω της απότομης πτώσης του κόστους της ενέργειας.

Σημειώνεται πως ο πληθωρισμός απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το στόχο του 2% της ΕΚΤ, έχοντας διατηρηθεί κάτω του 1% τους τελευταίους τέσσερις μήνες.