Στις 23 Μαΐου αναμένεται να υποβληθούν οι μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2014.

Αυτό ανακοίνωσε μέσω Twitter, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης, διευκρινίζοντας πως όλα πάνε πιο μετά για την αρχική υποβολή και έτσι οι φορολογούμενοι θα έχουν το χρόνο που χρειάζονται.

Υπενθυμίζουμε πως από την 1η Ιανουαρίου 2014, κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, υποχρεούται να υποβάλλει σε μηναία βάση καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Ωστόσο, αν και ο νόμος είναι σαφής για την υποχρέωση υποβολής τόσο οι φορολογούμενοι όσο και ο φορολογικός μηχανισμός είναι ακόμη αρκετά μπερδεμένοι με την μηναία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.