Με αύξηση των καταθέσεων έκλεισε το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος οι καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων στις τράπεζες αυξήθηκαν το Δεκέμβριο σε 163,2 δισ. ευρώ από 161,042 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο). Σε ετήσια βάση το 2013 έκλεισε με αύξηση των καταθέσεων κατά 1,8 δισ. ευρώ (161,4 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012).

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε εποχικούς παράγοντες, καθώς τον Δεκέμβριο παρατηρείται "παραδοσιακά" εισροή καταθέσεων εξαιτίας της καταβολής του δώρου (όπου αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη) καθώς και στην πίστωση των τόκων του β΄ εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2009 το απόθεμα των καταθέσεων έχει μειωθεί κατά περίπου 74 δισ. ευρώ, εξέλιξη που περιορίζει τη ρευστότητα της οικονομίας και τη δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να χορηγούν νέα δάνεια.

Μειώθηκαν οι χορηγήσεις το 2013

Περαιτέρω μείωση παρουσίασαν το 2013 οι χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με αποτέλεσμα το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες να μειωθεί κατά 3,9% στα 217,9 δισ. ευρώ από 227,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 110 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,9 %, από -4,7% το Νοέμβριο του 2013.