Δίμηνη αναστολή καταβολής δόσεων και τόκων για κάθε είδους δάνεια αποφάσισε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τους πελάτες της σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της θα συνδράμουν ενεργά τις τοπικές κοινωνίες στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη μετά τους πρόσφατους σεισμούς.

Οι τράπεζες αποφάσισαν συγκεκριμένα να παρασχεθεί δίμηνη (από την 27η Ιανουαρίου) αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των πάσης φύσεως δανείων για το σύνολο των πιστούχων (δανειοληπτών και εγγυητών), οι οποίοι:

-είναι ήδη πελάτες των τοπικών καταστημάτων τους, ή

- κατοικούν μόνιμα, ή έχουν την έδρα τους, εκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα τοπικά καταστήματα από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014.