«Ελλιπείς, περιστασιακές και αποσπασματικές» χαρακτηρίζει τις μεταρρυθμίσεις το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην τριμηνιαία έκθεση (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013) η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η επιστημονική επιτροπή του Γραφείου αναγνωρίζει ότι «η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει αισθητά, να μηδενίσει ή και να μετατρέψει σε πλεονάσματα όλα τα ελλείμματα που είχε και πριν από την κρίση, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει πλέον τις χειρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρωζώνη», όπως και ότι το επιχειρηματικό κλίμα έχει βελτιωθεί, τα spreads έχουν πέσει, ο χρηματιστηριακός δείκτης ανεβαίνει και η φυγή κεφαλαίων ανακόπηκε.

Όπως επισημαίνει όμως, ο στόχος της εσωτερικής υποτίμησης επιδιώχθηκε κυρίως με τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, ενώ υπήρξε «υπερφορολόγηση» των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα εκφράζονται επιφυλάξεις για τα τελικά οφέλη μιας επιστροφής στις αγορές το 2014.