​Πτώση 59% κατέγραψαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013, έναντι του 2012, καθώς υποβλήθηκαν 25.280 αιτήσεις, έναντι 42.271 το 2012.Ο περιορισμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος οφείλεται αφενός στις αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο από το 2011 και αφετέρου στην απροθυμία πολλών ασφαλισμένων που αν και έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης δεν επιδιώκουν να συνταξιοδοτηθούν, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εάν συνεχιστεί και τα επόμενα έτη η μείωση του αριθμού των ετήσιων συνταξιοδοτήσεων, θα συμβάλει θετικά στην οικονομική κατάσταση του ιδρύματος.

Σημειώνεται πως από το έτος 2011 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίστηκε σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ό.

Επομένως, η κατ’ έτος αύξηση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

-Έτος 2011-έτη ασφάλισης 36-ηλικία 60 ετών

-Έτος 2012-έτη ασφάλισης 37-ηλικία 60 ετών

-Έτος 2013-έτη ασφάλισης 38-ηλικία 60 ετών

-Έτος 2014-έτη ασφάλισης 39-ηλικία 60 ετών

-Έτος 2015-έτη ασφάλισης 40-ηλικία 60 ετών

Κατά τη μεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος με το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Επομένως ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης αυξήθηκε κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1-1-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Ο ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης από 1-1-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.