Γνωρίζατε ότι μπορούμε να κάνουμε όνειρα μακριά από τον εφιάλτη που λέγεται Τειρεσίας;

Και όμως …. επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που νιώθουν την θηλιά στο λαιμό τους μπορούν να διαγραφούν από την λίστα του Τειρεσία ακόμη και αν έχουν σκάσει επιταγές ή συναλλαγματικές τους!!!

Πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι να πληρώσουν, έστω και εκ των υστέρων, την επιταγή. Στην συνέχεια καταθέτουν αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτής, συνοδευόμ��νη είτε από το σώμα της επιταγής είτε από δικαστική απόφαση, από την οποία θα προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, περιπτώσεις που δεν συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής εξετάζονται κατά περίπτωση από την Τειρεσίας και γίνονται δεκτές μόνο εφόσον από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι έχουν εξοφληθεί.

Η διαγραφή επίσης είναι δυνατή:

*αν η επιταγή σφραγίσθηκε και αναγγέλθηκε από λάθος της τράπεζας παρότι υπήρχαν τα χρήματα στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό

*αν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεων

*αν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεως της

*αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.

Η εγγραφή στη μαύρη λίστα του Τειρεσία μπορεί να αφορά απλήρωτες επιταγές ή συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών καθώς και διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα τα στοιχεία στη μαύρη λίστα διατηρούνται από δύο χρόνια (επιταγές, συναλλαγματικές) έως και 10 χρόνια (πτωχεύσεις).

Σύμφωνα με την Τειρεσίας ΑΕ τα φέσια εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ δεν αναγράφονται στη μαύρη λίστα. Ωστόσο υπάρχει προ μηνών απόφαση της ΤτΕ που αναφέρει ότι μπορούν να μην μπαίνουν στη μαύρη λίστα ακάλυπτες επιταγές για ποσά κάτω των 5.000 ευρώ, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου σε 6 μήνες από 12.