Όχι ότι δεν μας έχει συνηθίσει (χρόνια τώρα…) στα παράλογα και τα παράδοξα, αλλά μερικές φορές το Δημόσιο ξεπερνά ακόμη και τον εαυτό του!

Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί ακόμη και στην Ελλάδα των μνημονίων και της υπερφορολόγησης, πετύχαμε ένα ακόμη «θαύμα»: Τους δημοσίους υπαλλήλους που λαμβάνουν ταυτόχρονα μισθό και σύνταξη!

Όπως αναφέρει η Ημερησία, όλοι οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ, στους ΟΤΑ καθώς και οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς ΙΚΑ έχουν -έως ότου εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση- δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν ΚΑΙ το μισθό τους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ΚΑΙ τη σύνταξη, μειωμένη κατά 70% (λόγω απασχόλησης)!

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, προϋπόθεση είναι να δηλώνουν οι υπάλληλοι ότι δεν επιθυμούν να θεωρηθεί συντάξιμος ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την απονομή της σύνταξης. Αν, ωστόσο, επιλέξουν να είναι συντάξιμος, η καταβολή της σύνταξης θα γίνεται μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Τέλος, για την ίδια κατηγορία υπαλλήλων-ασφαλισμένων στο ΙΚΑ προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής σύνταξης λόγω αναπηρίας (αν κριθούν ανάπηροι) με συμψηφισμό με τις τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας τους κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας που τους χορηγείται.