«Αβάσιμες και αναληθείς» χαρακτηρίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τις καταγγελίες για αγορά «κόκκινων δάνειων» από ξένο fund και μάλιστα στο 20% της πραγματικής αξίας.
«Οι καταγγελίες ότι ξένο fund αγόρασε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφενός κόκκινα δάνεια πελατών του και αφετέρου ότι η αγορά έγινε στο 20% περίπου της πραγματικής αξίας του δανείου, είναι παντελώς αβάσιμες και αναληθείς» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση 29 βουλευτών της ΝΔ με επικεφαλής τον Δάνη Τζαμτζή.
Το Ταμείο, ωστόσο, ενημερώνει ότι το 2006 πραγματοποίησε μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από χορηγηθέντα, έως την 1η Ιουλίου 2004, στεγαστικά δάνεια ισοδύναμης αξίας 950 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC και έδρα το Λονδίνο.
Τέλος, με το έγγραφο το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί πως έχει προβεί σε έγκριση 32.000 αιτημάτων ρύθμισης στεγαστικών δανείων (όπως επιμήκυνση μέχρι 40 έτη, μερική καταβολή των δόσεων μέχρι 5 έτη, κλπ.).