Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει στην ΔΕΗ, όπου οι συνολικές ανεξόφλητες οφειλές της επιχείρησης από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος ανέρχονται σε… 1,3 δισ. ευρώ.

Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί «τρέχουν» με ρυθμό της τάξης των 4 εκατ. την ημέρα!!

Η μεγαλύτερη τρύπα προέρχεται από τα τιμολόγια χαμηλής και μέσης τάσης, δηλαδή από νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς οι συνολικές οφειλές αυτής της κατηγορίας ανέρχονται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσοστό 65% περίπου αντιστοιχεί στα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, στα 190 εκατ. ευρώ φτάνει το «φέσι» της ΔΕΗ από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά την εξόφληση των λογαριασμών η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα διακανονισμών, στο οποίο έχουν ενταχθεί ήδη πάνω από 700.000 καταναλωτές.

Ο ρυθμός των διακανονισμών «τρέχει» με τέτοιους ρυθμούς που η Επιχείρηση υποχρεώθηκε να δώσει στους καταναλωτές δυνατότητα ρυθμίσεων διά του τηλεφώνου προκειμένου να αποσυμφορήσει τα κατά τόπους γραφεία από τις τεράστιες «ουρές»!