Στον ηλεκτρισμό (+0.11 ποσοστιαίες μονάδες), τον καπνό (+0.08%) και τα εστιατόρια και τις καφετέριες (+0.05%) αποδίδεται η μεγαλύτερη επίδραση στο επίπεδο τιμών καταναλωτή στ��ν ευρωζώνη.

Αντίστοιχα, τη μεγαλύτερη πτώση την καταγράφουν οι τηλεπικοινωνίες (-0.14%), τα καύσιμα για μεταφορές (-0.13) και οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (-0.07).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο του 2013, οι χαμηλότεροι ετήσιοι δείκτες παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-1.8%), στη Κύπρο (-1.3%), στη Βουλγαρία (-0.9%) και στη Λετονία (-0.4%), ενώ οι υψηλότεροι στην Εσθονία, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (όλες με 2.0%) και στη Φινλανδία (1.9%)

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2013, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) μειώθηκε σε 9 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Ο ετήσιος πληθωρισμός, τέλος, της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 0,8% τον Δεκέμβριο του 2013, υποχωρώντας από το 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Ένα χρόνο νωρίτερα ο ίδιος δείκτης ήταν 2.2%...