Ηλεκτρονικά υποβάλλονται πλέον τα μισθωτήρια συμβόλαια καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενεργοποίησε εδώ και λίγες ώρες την υπηρεσία υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων.

Οι εκμισθωτές - υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

Με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων το υπουργείου Οικονομικών παρέχει διευκρινήσεις για τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας.

erotiseisapadiseis.jpg
Πατήστε ΕΔΩ και λύστε όλες τις απορίες σας