Αλλάζει και πάλι ο τρόπος απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο δημόσιο. Με στόχο να υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ακόμη και από αυτούς που αδυνατούν να αποδώσουν το φόρο, στο υπουργείο Οικονομικών προωθούν αλλαγές οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα:

-μελετάται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 26 του μήνα. Με βάση το σημερινό καθεστώς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η του επόμενου μήνα από αυτόν της φορολογικής περιόδου (τρ��μηνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μήνας για τις μεγάλες)

-αποδεσμεύεται πλήρως η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού φόρου. Με το ισχύον καθεστώς ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ να καταβάλει το συμβολικό ποσό των 10 ευρώ.

-ο φόρος θα εξακολουθήσει να εξοφλείται σε δυο δόσεις αλλά με προσαύξηση. Η πρώτη δόση, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλεται η εμπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ και η δεύτερη, εφόσον ο φορολογούμενος θελήσει να πληρώσει το φόρο σε δυο δόσεις, θα πρέπει να εξοφληθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα. Εφόσον ο φορολογούμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας θα επιβαρύνεται –όπως και τώρα- με προσαύξηση 2% ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα χρεώνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος του υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με το γεγονός ότι περίπου ένας στους τέσσερις υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δεν την υποβάλει. Αυτό δημιουργεί τεράστιο διοικητικό κόστος στο φορολογικό μηχανισμό καθώς απαιτείται η διάθεση σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού για να εντοπίζονται όσοι δεν υποβάλλουν και να καλούνται για υποβολή της δήλωσης και καταλογισμό του φόρου.

Τσουχτερά πρόστιμα και φυλάκιση

Η μη απόδοση ΦΠΑ επισύρει και ποινικές κυρώσεις. Για μη απόδοση ποσού έως 3.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα. Για μη απόδοση ποσού από 3.000 έως 75.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή τουλάχιστον ενός έτους και για μη απόδοση ποσού άνω των 75.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 10 ετών ενώ εκδίδεται και ένταλμα σύλληψης του φορολογούμενου.