Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων οφειλετών «έβαλε χέρι» η εφορία!
Τον τελευταίο μήνα περίπου 200 οφειλέτες του Δημοσίου έπεσαν «θύματα» ηλεκτρονικών κατασχέσεων τραπεζικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στο στόχαστρο του νέου συστήματος άμεσων κατασχέσεων από την εφορία.
Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους από την Ηλιούπολη, την Κηφισιά, το κέντρο της Αθήνας αλλά και ανώνυμες εταιρείες με έδρα τον Πειραιά.
Η διαδικασία
Το σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργεί σε όλες τις εφορίες έως το τέλος Μαρτίου.
Κάθε εφορία «φορτώνει» στο ειδικό λογισμικό πρόγραμμα που υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατασχετήριο τραπεζικών υπολοίπων του οφειλέτη. Το σχετικό κατασχετήριο διαβιβάζεται σε ηλεκτρονικό κόμβο της διατραπεζικής υπηρεσίας Τειρεσίας και προωθείται σε όλες τις τράπεζες.
Οι τελευταίες οφείλουν εντός 10 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου να αποδώσουν σε λογαριασμό του δημοσίου τα ποσά που θα εντοπίσουν σε λογαριασμό του οφειλέτη.