Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου καλούνται να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οι 4.413 επιλεγέντες για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλεπόμενους φορείς.

Ο σχετικός πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου μπορεί κανείς να βρει τόσο τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων όσο και τον οριστικό πίνακα των αποκλειόμενων ανέργων.

Για τη διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και για τον πίνακα του ΟΑΕΔ με τους 4.413 επιλεγέντες μπορείτε να μπείτε εδώ.