​«Τέλος» στην "εκμετάλλευση" που προέκυπτε συχνά πίσω από μια απαλλοτρίωση, με την δέσμευση χώρων και οικοπέδων από Δημοτικές ή Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή άλλους φορείς του Δημοσίου, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις σε εύλογο χρόνο στους ιδιοκτήτες, βάζει το Υπουργείο Οικονομικών!

Σύμφωνα με έγγραφο του Γιάννη Στουρνάρα που μεταβιβάστηκε στην βουλή ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου, από δω και στο εξής θα αίρεται η κηρυχθείσα απαλλοτρίωση μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης.

«Συνιστά συνταγματική επιταγή για τη Διοίκηση, που ��ροστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε να στερηθεί επ΄ αόριστον την ιδιοκτησία του, χωρίς να του έχει καταβληθεί η αποζημίωση που του επιδίκασαν τα αρμόδια δικαστήρια» τονίζει το έγγραφο Στουρνάρα

Με αυτήν την απόφαση θα σταματήσουν να εκκρεμούν για χρόνια οι αποφάσεις που αφορούν στις αποζημιώσεις, αλλά και στις τελικές απαλλοτριώσεις, ενώ παράλληλα δεν θα μένουν πια ανεκμετάλλευτα και ανενεργά οικόπεδα, χωρίς να αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες τους που θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο για οικόπεδα που ουσιαστικά δεν κατέχουν.