Πτώση 3,7 % σημείωσε η ζήτηση ηλ��κτρικής ενέργειας το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε για το σύνολο του περασμένου έτους ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς.

Η μείωση αποδίδεται στον περιορισμό της κατανάλωσης από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις (-4,4 %), που με τη σειρά της οφείλεται στην οικονομική κρίση, αλλά και στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες το καλοκαίρι του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης καταγράφεται μικρή αύξηση της κατανάλωσης κατά 1,3 %.