Τη σύνταξη «ενός ελληνικού φορολογικού συστήματος από Έλληνες για τους Έλληνες» από μία εθνική επιτροπή ειδικών και τεχνοκρατών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, ζητά ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κ. Μίχαλος, με υπόμνημά του προς το υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Μίχαλος υποστηρίζει ότι «παρά τους εκατοντάδες νόμους και τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία ��πιχειρήθηκε ο δήθεν ‘εκσυγχρονισμός’ του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το φορολογικό μας σύστημα παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, επιτείνοντας τις κοινωνικές αδικίες και δημιουργώντας αντικίνητρα για την επιχειρηματικότητα».

Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ το γεγονός ότι για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που είναι σε ισχύ μόλις ένα χρόνο, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 70 αποφάσεις και εγκύκλιοι!

Ο κ. Μίχαλος επισημαίνει επίσης ότι οι νέες φορολογικές διατάξεις θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και να δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, «πράγμα που σήμερα δε συμβαίνει».

Ζητά ακόμα να επανεξεταστούν πολλές επί μέρους διατάξεις «που και άδικες είναι και προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και τριγμούς».