Στην διαπίστωση ότι το οικονομικό κλίμα παραμένει στάσιμο από την ανεργία, τους φόρους και τη μειωμένη κατανάλωση προέβη το ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ιδρύματος, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ παρέμεινε το Δεκέμβριο σχεδόν αμετάβλητος στα επίπεδα του Νοεμβρίου και διαμορφώθηκε στις 90,9 μονάδες.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του ιδρύματος, η σταθεροποίηση αυτή συγκλίνει και με τη σταδιακή εξασθένιση της ύφεσης, που αποτυπώνεται και στα επίσημα μακροοικονομικά στοιχεία και αντανακλά την άμβλυνση της μεγάλης απαισιοδοξίας που προηγουμένως κυριαρχούσε στις προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων.

Ωστόσο, τονίζουν ότι «η παρατεταμένη στασιμότητα του δείκτη αποκαλύπτει ότι δεν φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες περαιτέρω βελτίωσης αυτών των προσδοκιών».