Υπεραμύνεται των στοιχείων που δημοσίευσε για την ανεργία η ΕΣΤΑΤ, απαντώντας στη ΓΣΕΕ η οποία υπολογίζει την πραγματική ανεργία στο 33%. Όπως αναφέρεται:

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για «πραγματική» ανεργία που ανέρχεται σε 33%, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ένα ποσοστό ανεργίας 27,8% για τον Οκτώβριο 2013, επισημαίνεται ότι για την καταμέτρηση της ανεργίας η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί τις έννοιες και τη μεθοδολογία που έχει καθορισθεί μέσω των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών 577/1998, 1897/2000, 1991/2002, 2257/2003 και 1372/2007.

Οι Κανονισμοί αυτοί ορίζουν τις έννοιες του απασχολούμενου και του ανέργου έτσι ώστε να τηρούνται οι συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) σχετικά με τον τρόπο καταμέτρησης της απασχόλησης και της ανεργίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των εκτιμήσεων της ανεργίας όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Έ��ωσης, αλλά και των άλλων κρατών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, κλπ.) διότι αυτοί είναι οι μοναδικοί επίσημοι ορισμοί της ανεργίας που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.