«Πράσινο φως» για τη δημιουργία 7 μεγάλων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 465 MW, στο όρος Βέρμιο προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης υπογράφοντας τους περιβαλλοντικούς όρους.

Η κατασκευή των έργων θα αποφέρει περίπου 560 εκ. ευρώ στην οικονομία, ενώ εκτιμάτια ότι με την έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως περίπου 1.075 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου το 2% της ηλεκτρικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο κ. Μανιάτης ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για ακόμη 16 μεγάλα αιολικά πάρκα στο ηπειρωτικό σύστημα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, συνολικής ισχύος 422,7 MW, η κατασκευή των οποίων θα αποφέρει περίπου 507 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.