«Παγώνει» προσωρινά η εφαρμογή της απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ για τη σύμβασης πώλησης και μίσθωσης των 28 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από την κοινοποίηση στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων της σχετικής απόφασης του τριμελούς κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε πάντως ότι θα ασκήσει αίτηση ανάκλησης κατά της εν λόγω πράξης, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Η συμφωνία ύψους 261,31 εκατ. ευρώ αφορά την πώληση και λειτουργική μίσθωση των κτηρίων από το Ελληνικό Δημόσιο για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Στα 28 ακινήτα περιλαμβάνονται κτήρια που στεγάζουν μεταξύ άλλων υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες δημόσιας τάξης.