Την προσοχή στους ιδιοκτήτες ακινήτων εφιστά η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους (ΠΟΜΙΔΑ) για το γεγονός ότι δεν καταργήθηκε η υπογραφή μισθωτηρίων με τους ενοικιαστές, με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τους στην εφορία.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή της προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

«Από 1.1.2014 καταργήθηκε η προσκόμιση και θεώρηση των ιδιωτικών μισθωτηρίων εντός 30 ημερών στις Δ.Ο.Υ. γιατί αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική καταχώρηση εκ μέρους των εκμισθωτών, των βασικών πληροφοριακών στοιχείων των μισθωτηρίων στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία σύνταξής τους.

Η διαδικασία αυτή δεν καταργεί την ανάγκη υπογραφής έγγραφου μισθωτηρίου που να καταγράφει τις λεπτομερείς συμφωνίες των συμβαλλομένων, και να κατοχυρώνει τα εκατέρωθεν συμφέροντά τους, τόσο στις μισθώσεις κατοικιών, όσο και, όλως ιδιαιτέρως, στις μισθώσεις κάθε είδους επαγγελματικών ακινήτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ επεξεργάζεται και θέτει στη διάθεση των μελών της νέα υποδείγματα μισθωτηρίων κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων τα οποία βοηθούν σημαντικά και στην ευχερή καταχώρηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ.

Η διάθεση των νέων υποδειγμάτων γίνεται από το Γραφείο Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου και από την σελίδα μελών της ιστοσελίδας www.pomida.gr Η νέα διαδικασία θα αναλυθεί στο 31ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, το Σάββατο 25.1.2014, στις 10 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52» .