Ανάσα για το ΙΚΑ αποτελούν οι εισπράξεις από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2013 σημείωσαν αύξηση 5% σε σχέση με το 2012 και 30% σε σχέση με τα έτη 2010 και 2011.

Ειδικότερα, τα ετήσια έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 988,66.εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο, υπήρξε εντυπωσιακή αύξηση με τα έσοδα να ανέρχονται σε 114,9 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 48,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.