«Στα ύψη» βρέθηκε η ζήτηση για 10ετή ιρλανδικά ομόλογα, στην πρώτη έξοδο της συγκεκριμένης χώρας στις μακροπρόθεσμες αγορές χρέους, μετά το τέλος του δικού της μνημονίου.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές των υποψήφιων επενδυτών ξεπέρασαν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, πολύ πάνω από τα ομόλογα αξίας 3-4 δισ. ευρώ τα οποία προτίθεται να διαθέσει το Δουβλίνο.

Το επιτόκιο για το ιρλανδικό χρέος αναμένεται να καθοριστεί σήμερα, αλλά πιθανότατα δεν θα ξεπεράσει το 3,5%, όταν στο μέσο της ιρλανδικής κρίσης, το 2011, τα 10ετή ομόλογα της Ιρλανδίας επωλούντο στη δευτερογενή αγορά με απόδοση που άγγιζε το 15%.