Η Ιερά Διαρκής Σύνοδος θα αποφασίζει πλέον για τη διαχείριση και αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υποδομών στο εξής από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο θα ψηφίζονται οι κανονισμοί που αφορούν τη διοίκηση, τον έλεγχο, τη διαφύλαξη καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Η ίδια τροπολογία δίνει επίσης τη δυνατότητα σε φορείς της εκκλησίας να συνιστούν κάθε είδους εταιρίες για την εξυπηρέτηση μόνο θρησκευτικών, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών σκοπών ενώ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε αυτές τις εταιρίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.