Πρώτο τεστ δανεισμού… θετικό!

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε σήμερα το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,10%, υποχωρώντας ελαφρώς από το 4,15% της προηγούμενης δ��μοπρασίας.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,592 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,07 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.