Στην προκρούστεια κλίνη μπαίνουν πάλι οι συντάξεις.

Ο νέος κύκλος μειώσεων για το σύνολο των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ξεκινά από 10% και φτάνουν μέχρι και το 45%, με το ποσοστό αναπλήρωσης να «πέφτει» πλέον στο 20% για το σύνολο των ασφαλισμένων!

Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ενώ συμπαρασύρονται όλα τα λεγόμενα ευγενή Ταμεία.

Το ψαλίδισμα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μία πενταετία με την σχετική υπογραφή από τον υπουργό Εργασίας να αποτελεί απλά ζήτημα ημερών…