Εντός των ημερών θα αρχίσει η αποστολή των πρώτων τελεσίγραφων της εφορίας σε περίπου 2,4 εκ. φυσικά πρόσωπα και 460.000 νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

«Σας ενημερώνουμε τι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών, εκκρεμούν οφειλές σας οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, λόγω μη καταβολής εντός των νόμιμων προθεσμιών» θα λέει το ραβασάκι της εφορίας, που θα προειδοποιεί για την εξόφληση των χρεών εντός 30 ημερών.

Διαφορετικά, «η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη αυτών»!

Μάλιστα, το ραβασάκι θα κλείνει με την εξής προειδοποίηση: «Προσοχή: η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου και πριν την παρέλευση του ανωτέρου χρονικού διαστήματος».