Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν για ακόμα έναν μήνα τα γενικά έσοδα των Δ.Ο.Υ που διαμορφώθηκαν στα 2,37 Δις € το μήνα Νοέμβριο, σημειώνοντας σημαντική υπέρβαση 14% του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού.

Σε επίπεδο ενδεκάμηνου, τα συνολικά έσοδα ανέκαμψαν πλήρως και κινήθηκαν για πρώτη φορά μετά το Μάρτιο σε θετικό έδαφος, εμφανίζοντας υπέρβαση 0,4%. Υπέρβαση στόχου (και μάλιστα της τάξης των €500 εκ.) εμφάνισαν και οι επιστροφές φόρων που για το 11μηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 3,06 δισ. ευρώ έναντι 2,56 δις. ευρώ που προβλέπετα�� στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ήτοι σε ποσοστό 19,66%. Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν οι Δ.Ο.Υ σε σχέση και με την είσπραξη Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, θεαματική είναι η μηνιαία εισπρακτική επίδοση για το μήνα Νοέμβριο (σημειώθηκε υπέρβαση στόχου σε ποσοστό 16,8%), ενώ σε ορίζοντα ενδεκάμηνου τα έσοδα από Φ.Π.Α υπερακόντισαν τα προϋπολογιζόμενα κατά 3,3%.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι συνολικές εισπράξεις κατά το ενδεκάμηνο υπολογίζονται σε 2,86 δις, σημαντικά αυξημένες κατά 30,1% (περίπου 680 εκ € σε απόλυτα μεγέθη) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (2,19 δις).

Τέλος για έναν ακόμη μήνα, παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρο��ς ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών). Συγκεκριμένα για το μήνα Νοέμβριο 2013 έχουν εισπραχθεί από τους εν λόγω φόρους 196 εκ € έναντι 78 εκ € που είχαν εισπραχθεί το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

«Στο τέλος μίας πολύ δύσκολης χρονιάς τόσο για τους Έλληνες φορολογούμενους όσο και για τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, του προσωπικό του οποίου συμβάλλει καθοριστικά στις αλλαγές που επιτελούνται, η ανοδική πορεία στην επίτευξη των στόχων είναι πλέον εμφανής και μη αναστρέψιμη. Η επιτυχία αυτή πιστώνεται όχι μόνο σε όλα τα στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης αλλά κυρίως στους συνεπείς φορολογούμενους που συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια ανάταξης της Εθνικής οικονομίας με στόχο την ταχύτερη δυνατή έξοδ�� από την κρίση» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 11μηνου.

ΒΙΝΤΕΟ STAR