Το 100% της εταιρίας BNP Paribas Wealth Management κατέχει πλέον Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας στην Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ.

Οι εργασίες και η εξ��πηρέτηση των πελατών της Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ συνεχίζονται κανονικά και τα γραφεία της εταιρίας παραμένουν στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 94.