Από τις αρχές του 2014, προκειμένου να γίνει η πληρωμή για κάθε δημόσια δαπάνη που περνά από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα η οποία θα αναζητείται με ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές που δημιουργούνται στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
Αν προκύπτει οφειλή είτε για φόρους, είτε για ασφαλιστικές εισφορές τότε το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς, πληρώνοντας στο δικαιούχο μόνο ό,τι απομένει.
Απόφαση των υπουργών Χρήστου Σταϊκούρα και Γιώργου Μαυραγάνη ορίζει ότι οι ΥΔΕ, πριν την πληρωμή κάθε δημόσιας δαπάνης (πλην μισθών-συντάξεων), αναζητούν από τις εφορίες και το ΙΚΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τον δικαιούχο.
Αν προκύπτουν οφειλές, είτε στις εφορίες είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, γίνεται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός.
Το μπλόκο στις πληρωμές θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος στερείται φορολογικής ενημερότητας λόγω μη υποβολή δήλωσης. Οι πληρωμές θα παγώνουν μέχρι να υποβληθούν οι δηλώσεις.