​Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων συγκροτούνται στις Δ.Ο.Υ. κάθε εβδομάδα συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά την 4η εβδομάδα λειτουργίας των συνεργείων (16-22/12/2013) πραγματοποιήθηκαν 2.954 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.070 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε 2.738 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες 216 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά 399 παραβάσεις.

Η παραβατικότητα και αυτήν την εβδομάδα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 273.650 ευρώ. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (190), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στο Βόρειο Αιγαίο με 18,75%.