Μπορεί τα ποσοστά ανεργίας να είναι υψηλά και να έχουν χαθεί από το 2008 μέχρι σήμερα 206.500 θέσεις εργασίας από την μεταποιητική βιομηχανία, όμως μην χάνετε την ελπίδα σας.

Εννέα μεγάλοι βιομηχανικοί κλάδοι παρουσίασαν αύξηση της απασχόλησης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης της μερικής απασχόλησης με ωρομίσθιο και την εκ περιτροπής εργασίας.

Σύμ��ωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων

στη βιομηχανία τροφίμων κατά 12.180 άτομα,

στη βιομηχανία ποτών κατά 261 άτομα,

στη βιομηχανία λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων μη υπαγόμενων σε άλλον κλάδο κατά 1.809 άτομα,

στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών κατά 1.805 άτομα, στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών κατά 1.040 άτομα,

στη βιομηχανία πλαστικών κατά 2.285 άτομα,

στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης κατά 1.214 άτομα,

στη βιομηχανία βασικών μετάλλων κατά 1.117 άτομα,

στη βιομηχανία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων κατά 881 άτομα.

Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες στο βίντεο…