Στα... 57,8 χρόνια προσδιορίζει η ΕΛΣΤΑΤ τη μέση ηλικία συνταξιοδότησης με βάση στοιχεία έρευνας για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη.

Το δείγμα της έρευνας:

elstar.JPG

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερευνηθέντων δεν ελάμβαναν ακόμα σύνταξη (59,9%), ενώ το 56,6% ανήκε ακόμα στο εργατικό δυναμικό, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι.

Στις συντάξεις γήρατος περιλαμβάνονται οι συνήθεις συντάξεις γήρατος στα πλαίσια της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης αλλά και επαγγελματικές (επιχειρησιακές) ή ιδιωτικές συντάξεις. Στις συντάξεις «άλλου είδους» περιλαμβάνονται συντάξεις χηρείας ή ορφανών, πολύτεκνων μητέρων, θυμάτων πολέμου, κ.λπ.

Η πιο συχνή αιτία εξόδου από την αγορά εργασίας είναι η κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης (60,8%) ενώ η δεύτερη είναι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας (28,3%). Τα προβλήματα υγείας αναφέρονται ως λόγος εξόδου από το 5,7% των ερευνηθέντων.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα άτομα ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου τείνουν να λαμβάνουν σύνταξη σε νεότερη ηλικία, καθώς και οι γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης για όλα τα άτομα είναι 57,8 ετών.