Στα 11,87 δισεκατομμύρια ευρώ φθάνουν συνολικά οι φόροι που θα κληθούν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι μέσα στο 2014, ποσό που είναι κατά 1,69 δισ. υψηλότερο σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2013!
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν:
• για φόρο εισοδήματος το ποσό των 6,88 δισ. ευρώ
• για τα τέλη κυκλοφορίας 1 δισ. ευρώ
• για τα ακίνητα που κατέχουν 3,93 δισ. ευρώ
Ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί μόνο από μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν μπλοκάκι, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θεωρούνται πια φυσικά πρόσωπα και φορολογούνται ως επιχειρήσεις.
Έτσι, αν συνυπολογισθούν οι φόροι που θα καταβάλουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται στα 15,76 δισ. ευρώ, καθώς θα πληρώσουν 3,9 δισ. ευρώ!
Την ίδια ώρα, το νέο έτος οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν φόρους παλαιότερων ετών, όπως ο ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013, καθώς και το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (μέχρι τον Μάιο).