Την Δευτέρα θα καταβληθεί με πίστωση η σύνταξη Ιανουαρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του ΟΓΑ. Πρόκειται για 715.042 συνταξιούχους του Οργανισμού.

Επίσης, την Δευτέρα θα καταβληθούν από τον Οργανισμό τα νέα οικογενειακά επιδόματα (το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) σε 655.833 δικαιούχους.