Μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή των δικαιούχων προγράμματος του ΟΑΕΔ, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν καταγγελίας για πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης βρίσκονται απέναντι σε μια δαιδαλώδη διαδικασία και ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι συχνά τους δίνουν αποκλίνουσες εξηγήσεις για τους λόγους καθυστέρησης της πληρωμής τους.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, και παρά τις προσπάθειες καταγγέλλουσας να ενημερωθεί για την εξέλιξη της αποπληρωμής της και τα αίτια της καθυστέρησης, αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθώς η μία υπηρεσία την παρέπεμπε στην άλλη.
Η καταγγέλλουσα πληρώθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 2013, μετά από παρεμβάσεις τις αρχής, η οποία επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ότι χρειάστηκε διάστημα δύο ετών για να γίνει η πληρωμή, για ένα πρόγραμμα διάρκειας μόλις 50 ωρών!