Λίγες μόνο ώρες μετά την ιστορική συμφωνία για την τραπεζική ένωση, αντί για εύσημα η Standard & Poor’s χάρισε στην ΕΕ μια …. υποβάθμιση!!!

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «ΑΑ+» από «ΑΑΑ», τονίζοντας πως η πιστοληπτική ικανότητα των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί.

Σημειώνεται πως η εν λόγω υποβάθμιση δεν επηρεάζει τις κρατικές αξιολογήσεις μεμονωμένων κρατών-μελών.