​Περισσότερες τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αλλά και οικογένειες με αναπήρους άνω του 80% θα απαλλαγούν από το νέο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Στις αλλαγές που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για τον φόρο ακινήτων προβλέπονται τα εξής:

-Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικογένειες με ένα μέλος με αναπηρία άνω του 80% απαλλάσσονται από τον φόρο ακινήτων εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί. Το προηγούμενο όριο ήταν 9.000 ευρώ.

-Χαρακτηρίζονται ως ημιτελή και τα ακίνητα τα οποία έχουν ουσιαστικά αποπερατωθεί αλλά δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί και έτσι ο φόρος ακινήτων σε αυτά μειώνεται κατά 60%. Με αυτή τη διάταξη μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση των κατασκευαστών που έχουν απούλητα νεόδμητα ακίνητα.

-Μειώνεται κατά 50% ο φόρος ακινήτων για αγροτεμάχια που είναι χέρσες και μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

-Τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αγρανάπαυση εμπίπτουν στο συντελεστή 2, δηλαδή επιβαρύνονται με δι��λάσιο βασικό φόρο ήτοι δυο ευρώ ανά στρέμμα όπως και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις.

-Επιβάλλεται πλήρης φόρος ακινήτων σε όσους κατέχουν ακίνητα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.